תקנון תכשיט-בקליק

תכשיט בקליק
הרשמה / כניסת לקוחות
סל קניות
ההזמנות שלי

תקנון אתר תכשיט-בקליק:

 

1. כללי

2. רכישת פריטים

3. ביצוע הזמנה

4. מדיניות מחירים
5. אמצעי התשלום
6. פרטיות
7. אספקת המוצרים
8. ביטול רכישה והחזרת פריטים

9. אחריות התכשיטים

10.קניין רוחני
11. הגבלת שימוש

12. הגבלת אחריות

13. סיום ההסכם

14. דין ושיפוט

15. שינוי בתנאים ובהתניות

 

 


1. כללי:
1.1
אתר האינטרנט "תכשיט בקליק" (להלן: "האתר") הוקם ומופעל ע"י ע.מ. 043145440 (להלן: בית העסק, "תכשיט בקליק")- בית עסק לייצור,שיווק ומכירת תכשיטים טלפון: 052-4433555, פקס:
1.2 האתר הינו בבעלותה של "תכשיט בקליק", ע.מ. 043145440 – והוא מופעל ומנוהל על ידה באופן בלעדי.
1.3 תנאי השימוש מתייחסים באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.4 הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחיות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראה כלשהי מהוראותיהם או תוקפם.
1.5 תנאי השימוש יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון בינך ובין ע.מ. "תכשיט בקליק", אלא, אם שונו/תוקנו במסמך חתום ע"י שני הצדדים. לפיכך, הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בקפידה טרם שימוש באתר. במידה ואינך מעוניין/ מסכים שתנאים אלה יחייבו אותך, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
1.6 רשאי לעשות שימוש באתר רק אדם/גוף שהינו כשיר לכך משפטית.
1.7 כתנאי לשימוש באתר אינטרנט זה, הנך מתחייב כלפי, ע.מ. "תכשיט בקליק" שלא לעשות שימוש באתר אינטרנט זה לשום מטרה בלתי חוקית, ולשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי השימוש.


2. רכישת פריטים:
2.1
באתר מוצעים למכירה מגוון רחב של פריטים מבית היוצר של "תכשיט בקליק".
2.2 התצלומים המופיעים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת להבטיח שהתצלומים ישקפו את מאפייני הפריטים שיסופקו בפועל. עם זאת, ייתכנו שינויים ו/או אי דיוקים שמקורם בבעיות גרפיקה, טכניקה, שימוש בצגי מחשב ברזולוציות שונות, שימוש בתוכנות שונות וכו'. מובהר כי,ע.מ. "תכשיט בקליק" אינה אחראית לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה ובכלל זה טעויות במלל, טעויות בתיאור הפריט, במחירו, וכיוצ"ב והיא שומרת לעצמה את הזכות לבטל הזמנה שמקורה בטעות, כאמור.
2.3 פריטים המצוינים באתר זה יסופקו על ידי "תכשיט בקליק" ובלבד שהם מצויים במלאי בית העסק במועד ביצוע ההזמנה. במקרה שפריט אזל יעשה בית העסק את מירב המאמצים על מנת לפנות אליך עם הצעה לרכישת פריט חלופי בעל אופי ומחיר דומים ובהתאם תינתן לך האפשרות לשנות את הזמנתך או לבטל את הזמנתך המקורית.
2.4 ע.מ. "תכשיט בקליק" שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא משלוח הודעה מראש, את ייצורו של פריט כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה על ידה והנך מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

3. ביצוע הזמנה:
3.1
כדי שבית העסק יוכל לספק את המוצרים שהזמנת, צריכה הצעתך להתקבל ולהיקלט במחשב בית העסק באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הצעתך. אם תקבל הודעה בדבר תוכן שגוי בפרטי ההזמנה או הודעה בדבר תקלה שארעה במערכת בעת קליטת ההזמנה, אנו ממליצים שתפנה אל שירות הלקוחות בטלפון: 052-4433555
3.2 אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא יהיה בידינו להבטיח שהמוצרים יגיעו לידיך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו, עקב פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין על פי דין.
3.3 לאחר שאישרת את הזמנתך, באמצעות השימוש באופציית "שלח"\ "בצע הזמנה", תועבר הזמנתך לבית העסק לשם ביצועה. החל מרגע אישור ההזמנה, כאמור, ההזמנה לא ניתנת לשינוי ו/או ביטול על ידך למעט בהתאם לחלופות המנויות בפרק "ביטול רכישה" (סעיף 8 לתנאי השימוש). הזמנתך תאושר באמצעות משלוח הודעת דואר אלקטרוני שתגיע לכתובתך בתוך 3 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור ,לא תחייב את בית העסק.
3.4 לאחר שתסתיים בדיקת פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור חברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, ובמידה והפריט המבוקש על ידך מצוי במלאי, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ובית העסק יפעל לאספקת הפריט שהוזמן.
3.5 בקבלת "כרטיס המתנה" בדואר אלקטרוני או בדואר ישראל, קוד הקופון (והסכום הכלול בו) באחריות רוכש "כרטיס המתנה". במידה ולא נעשה שימוש בקופון, "תכשיט בקליק" תנפיק קופון חדש רק במידה והרוכש פנה בבקשה ופרטי הרכישה אושרו.

4. מדיניות מחירים:
המחיר בו תחויב הינו זה המצוין באתר במועד בו ביצעת את הקנייה. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ע.מ. "תכשיט בקליק" שומרת לעצמה את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המוצגים באתר, גם ללא הודעה מראש.
כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

5. אמצעי התשלום:
התשלום עבור רכישת פריטים באתר יתבצע, אך ורק, באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. כרטיסי האשראי המכובדים באתר - ישראכרט, מאסטר כארד, ויזה ואמריקן אקספרס.
ניתן לבצע הזמנות גם באמצעות הטלפון ע"י בחירה באופציה בשלב תהליך הרכישה, ונציגנו יצרו אתכם קשר בהקדם על מנת להשלים את הרכישה.

6. פרטיות:
6.1
המידע אשר אנו מקבלים ממך לרבות פרטיך האישיים הינו לצרכי החיוב והמשלוח, על מנת שתוכל להזמין פריטים מהאתר ולקבלם ללא טעויות. פרטייך האישיים, כמו גם פרטי רכישותיך, יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה או על פי הוראות כל דין.
6.2 ע.מ. "תכשיט בקליק" עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי שלך המתקבל באתר זה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת- אנו משתמשים בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים. כאשר אנו מעבירים נתונים אישיים רגישים לדוגמא, פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) אנו מגנים עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL.פרטי הכרטיס לא נשמרים אצלנו אלא אצל חברת הסליקה, חלק מן השירותים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרש למסור פרטים אישיים כגון: שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך. על כן, הינך מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים ל"תכשיט בקליק" מרצונך החופשי ובהסכמתך. עם ביצוע ההרשמה, כתובת הדואר האלקטרוני שלך תצורף לרשימת התפוצה של האתר ותקנה לבית העסק זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים ע"י בית העסק ולהעשרת תוכן האתר. במידה והנך מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, תוכל להסיר עצמך בכל עת.
6.3 החברה משתמשת ב- cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר (להלן ביחד "העוגיות"), ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן שלך כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע לך כאשר "עוגיות" נשלחות אליך. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, בדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלך כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל.
6.4 כאמור, אנו מקדישים משאבים ונוקטים אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, הינך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגדינו ו/או מי מטעמנו עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת פרטיך האישיים בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שנה את הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, השתמש בשילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות, וודא שאתה משתמש בדפדפן מאובטח.
6.5 כל חומר שנשלח לאתר החברה חזקה עליו כי איננו סודי. ע"י שליחת מידע ו/או כל חומר אחר דרך אתר החברה ו/או הצבה של נתונים באתר הינך מצהיר כי: הזכויות לשימוש והפצת אותו מידע ו/או חומר מצויות בידיך; למיטב ידיעתך אין לאדם אחר זכויות לאותו מידע ו/או חומר; הינך מאשר לחברה להשתמש במידע ו/או החומר האחר בכפוף לקבוע בפרק זה.
6.6 פרטי הכניסה לכתובת הדוא"ל שלך ופרטים נוספים אודותיך כפופים לכללי הגנת הפרטיות המפורטים לעיל, בית העסק ימנע, ככל האפשר, ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים במודע, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם תעמוד בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעת באתר "תכשיט בקליק". במקרה זה רשאי בית העסק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
6.7 באתר "תכשיט בקליק" קיימים קישורים אשר מפנים לאתרים אחרים. אנו עושים מאמץ לקשר לאתרים אשר לפי מיטב ידיעתנו אינם פוגעים בזכות הפרטיות אולם איננו יכולים להיות אחראים בכל צורה שהיא, לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים האחרים ולכן אנו ממליצים בכל מקרה של מסירת פרטים, לקרוא את מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ולפעול בהתאם.
6.8 בית העסק רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר "תכשיט בקליק".

7. אספקת המוצרים:
7.1
זמן האספקה למרבית הפריטים הנמכרים באתר הינו כ- 14 ימי עבודה ממועד אישור ההזמנה, אלא אם צוין אחרת או שקיבלת הודעה על שינוי זמן האספקה. חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א'-ה', למעט ימי שישי, שבת,ערבי חג וחג. יחד עם זאת, בית העסק יעשה את מירב המאמצים על מנת להקדים את זמן האספקה.
7.2 הפריטים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל לכתובת שמסרת במהלך ביצוע ההזמנה. מוצרים אלו יישלחו בכפוף לזמן האספקה בדואר ישראל ובכפוף לטיב ולתנאי השירות המקובלים בדואר ישראל.

7.3 חישוב מועדי אספקת המוצרים במשלוח לחו"ל, על פי ימי העסקים של דואר ישראל ושל המדינה אליה נשלח. 
7.4 במידה והזמנתך לא התקבלה בתוך המועדים המפורטים לעיל, הנך מתבקש ליצור קשר עם מחלקת שירות הלקוחות שלנו, בטלפון 052-4433555, או בדוא"ל contact@taclick.co.il.

8. ביטול רכישה והחזרת פריטים:
8.1
"תכשיט בקליק" תחליף או תקבל בחזרה פריט שנרכש דרך אתר זה, על פי החלופות המפורטות להלן אך ורק במידה ולא בוצע בהם כל שימוש, לא הורדה המדבקה המצורפת לפריט, באריזתם המקורית וללא פגם ו/או בלאי בהם, בצירוף החשבונית המקורית. לצורך החזרת המוצרים, עליך ליצור קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו בטלפון מספר: 052-4433555.
8.2 ביטול העסקה תמורת החזר כספי - ניתן לבטל רכישת פריט שנרכש באתר זה בכל עת ממועד ביצוע ההזמנה ועד לתום 30 יום ממועד האספקה או ממועד קבלת אישור העסקה, לפי המאוחר. לאחר המועד המפורט לעיל, לא ניתן לבטל את העסקה. ביטול הזמנה יתבצע ע"י הודעת דוא"ל לכתובת contact@taclick.co.il בליווי הודעה טלפונית לשירות הלקוחות שלנו 052-4433555. תנאי לביטול הזמנה כאמור, הינו החזרת הפריט למחסני בית העסק בין על ידך באופן אישי, ובין ע"י מימון עלות דמי החזרת הפריט למחסני בית העסק. ביטול כאמור, יזכה אותך בהחזר עלות הפריט ששולם על ידך בפועל (בניכוי דמי משלוח ודמי החזרה אם שולמו על ידי בית העסק). מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יובהר כי מוצר בו בוצעה התאמה אישית, לא ניתן להחזירו או להחליפו, בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981.
ישנה אפשרות לזיכוי ע"י קבלת קופון לרכישה באתר, השווה לסכום הפריטים שנרכשו.
8.3 הפריטים היוצאים ממחסני בית העסק עוברים תהליך בקרת איכות קפדני. עם זאת, במקרה בו הפריטים אותם הזמנת לא היו תקינים בעת קבלתם כתוצאה מכשל של בית העסק, לא תחויב בדמי המשלוח, אריזה, דמי החזרה או דמי טיפול. היה וקיבלת פריט פגום ולא תקין, יעשה כל מאמץ להציע לך להחליף את הפריט הפגום בפריט תקין, בהתאם תינתן לך האפשרות לקבל את הפריט התקין או לבטל את הזמנתך.
8.4 מובהר כי לא יהא בכל האמור לעיל בכדי לגרוע מזכותו של בית העסק לתבוע כל נזק שיגרם לו בגין ביטול, כאמור, בשל כך שערך הפריט פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

 

9. אחריות התכשיטים:
ניתנת אחריות למשך 3 שנים לכל תכשיט שנרכש באתר, למימוש האחריות יש להודיע לשירות הלקוחות 052-4433555 או בצור קשר על הפגם בתכשיט ולשלוח את התכשיט לבית העסק על ידי משלוח דואר רשום בדואר ישראל, יש לצרף למשלוח את הקבלה המקורית ואת מס' ההזמנה.
התכשיט ייבדק, והאחריות תחל רק אם הוא עומד בתנאי האחריות הבאים:
9.1 תכשיט הנרכש פגום יוחלף בתכשיט חדש על פי ההזמנה שבוצעה.
9.2 האחריות תקפה בתנאי שהתכשיט אוחזק ברמה סבירה והגיונית, והוא נשמר וטופל על פי ההוראות והכללים שצורפו למשלוח.
9.3 האחריות אינה מכסה מקרים של תכשיט שבור, קרוע או שרוט.
9.4 האחריות אינה תקפה במידה שתכשיט תוקן בידי גורם אחר

9.5 האחריות אינה כוללת ניקוי תכשיט אשר השחיר או התלכלך.
10. קניין רוחני:
10.1
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר האינטרנט של "תכשיט בקליק"- לרבות בעיצובו, ובכל תוכנה, יישום, קובץ גרפי, סימן מסחר טקסטים, צילום התכשיטים,עיצובי התכשיטים,דגמי התכשיטים, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו - הינן של בית העסק "תכשיט בקליק" בלבד ו/או ספקי התוכן שלה, ו/או שותפים עסקיים, לפי העניין.
10.2 אין להעתיק, להפיץ, להכניס שינויים, לשדר, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפרטי המידע, התוכנה והפריטים או למסור לצד שלישי כל חלק מהנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של ע.מ. "תכשיט בקליק" בכתב ומראש. שמה של "תכשיט בקליק" שם המתחם של האתר וסימני המסחר (אלה שנרשמו ואלה שלא נרשמו) של בית העסק, הינם קניינה הבלעדי של ע.מ. "תכשיט בקליק". אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

11. הגבלת שימוש:
11.1
אתר זה מוגן תחת הדין הישראלי והדין הבינלאומי ובכלל זה זכויות יוצרים וסימני מסחר.
11.2 תנאי שימוש אלו, אינם מעניקים זכויות או רישיון לעריכת שינויים ו/או התאמות באתר זה ו/או בתכניו בין שהם נצפים, מורדים מן האתר או בעלי גישה אחרת. האישור הניתן לך לשימוש באתר אינו כולל: רכישה ו/או שימוש אחר למטרות מסחריות, העתקה או שכפול או הפצה או יצירת פריט כלשהו תוך שימוש במידע המופיע באתר זה, אלא באישור מפורש של בית העסק, פרט לשימוש המותר על פי חוק.
11.3 אינך רשאי להכניס לאתר תכנים ו/או להעלות לתוכו מידע או קבצים או קודים ו/או לשנות, לפגוע, להפריע או לפגום באתר זה או במידע הקיים בו או בזכויות קניין כלשהם של בית העסק או של צד ג' כלשהו.
חל איסור מוחלט לעשות באתר זה שימושים לא ראויים ולא מורשים ובכלל זה הכנסת "סוסים טרויאנים", "וירוסים", "תולעים" וכדומה או שימוש בתוכנות מחשב שיש בהן כדי להזיק.
11.4 חל איסור להציג ו/או לפרסם ו/או לשתול באתר זה ו/או באתרים המקושרים אליו מידע ו/או חומר בלתי חוקי, בלתי מוסרי, מאיים, גס, שיש בו משום לשון הרע וכו'.

12. הגבלת אחריות:
12.1
אתר זה, ובכלל זה תוכנו והמידע המופיע בו, כל קישור לאתר אחר המופיע בו, ניתנים לשימוש כמות שהם, בלא כל התחייבות מצד בית העסק. אי לכך, אין באמור באתר ו/או במסמך זה משום מצג מצד בית העסק בדבר האמינות, ההתאמה, העיתוי המתאים ומידת הדיוק של המידע, התוכנה, הפריטים, הקשרים והגרפיקה הנלווית לאתר זה למטרה כלשהי. לפיכך, לא תהיה לך כל טענה, דרישה, תביעה כלפי בית העסק בגין תכונות הקשרי, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיכם ודרישותיכם.
12.2 לבית העסק לא יהיה כל אחריות על הנאמר באתרי הפורום, באתרי הצ'אט או על מידע שיפורסם באתר על ידי צדדים שלישיים. אם אינכם שבעי רצון מחלק כלשהו של אתר זה, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותכם הוא הפסקת השימוש באתר.
12.3 ע.מ. "תכשיט בקליק" לא תישא בכל אחריות לנזק שעשוי להיגרם לך לרבות, עיכובים באספקת הפריטים, כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת שביתות או השבתות, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים ו/או מערכות תקשורת, תקלות בשירות הדואר האלקטרוני, פעולות איבה ו/או כוח עליון (מלחמה, רעידת אדמה, מזג אוויר וכיו"ב), אירועים שייפגעו בהשלמת תהליך ההזמנה ו/או בקיום מועדי האספקה. במקרים אלה רשאי בית העסק להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.
12.4 אתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים על ידי בית העסק, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלו נועדו לנוחיותך בלבד. אין לבית העסק שליטה באתרי אינטרנט אלו, ואין הוא נושא באחריות לתכנים המופיעים בהם. אין בהכללת קישורים אלו באתר אינטרנט זה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים וכל שימוש באתר זה הינו באחריות המשתמש בלבד.

13. סיום ההסכם:
13.1 בית העסק "תכשיט בקליק" שומר על זכותו הבלעדית לסרב להעניק גישה לאתר זה, או לכל חלק ממנו, לכל משתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
13.2 בית העסק "תכשיט בקליק" יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות עמך, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מוקדמת. עם סיום ההתקשרות ו/או ביטולה, הינך נדרש לחדול מיד מעשיית שימוש באתר זה.

14. דין ושיפוט:
הסכם זה מוסדר לפי חוקי מדינת ישראל בלבד.

15. שינוי בתנאים ובהתניות:
15.1
בית העסק "תכשיט בקליק" שומר על זכותו להכניס, בכל עת ואף ללא הודעה מוקדמת, שינויים בתנאים, בהתניות ובהודעות החלים על השימוש באתר אינטרנט זה.
15.2 הינך מתחייב כי השנויים הנ"ל יחולו עליך והם יחייבו אותך, מיד עם הכנסתם.

 

 

 

 

 


שרשרת כסף בסגנון עניבה עם אבני סברובסקי אדומות בצורת פרפר
   התכשיט משתתף במבצע לפתיחת הקיץ   הרשמ...
עגיל כסף חוליות
   התכשיט משתתף במבצע לפתיחת הקיץ   הרשמ...
המוצרים הנמכרים ביותר
מגן דוד  גולדפילד  ג'יפסי  שרשרת שם  שרשרת כסף  סברובסקי  כסף  פנינה  שרשרת גולדפילד  אופל  חמסה  צמיד מרוקאי 
שתף |
כל הזכויות שמורות תכשיט בקליק (ע.מ.) 2022  |   contact@taclick.co.il
 סגור  הזז